Karaburun Eşendere’de yapılan deniz dolgu ve kıyı habitat tahribatı vakasının takibi

E-35-Karaburun-HT02 SAD-AFAG 2012 senesinde Karaburun Yarımadası’ndaki Eşendere kıyılarının bir şahıs tarafından tahrip edilmesi ve daha da ötesine giderek koyun içinde denizin kayalarla doldurulması vakasını ilgili makamlara rapor etmişti.

Kıyı Kanunu’na açık ihlal teşkil eden bu faaliyetleri, evinin bulunduğu parselde sadece kendi şahsi amaç ve hedefleri doğrultusunda kıyı yapısını kayaları kırarak ve parçalayarak bozan ve hatta deniz dolduran Karaburun’da mukim bir şahıs yapmıştı.

Kıyı habitatlarını bozan tahrip eden yapılaşmaları takip eden SAD-AFAG, Karaburun Eşendere Sasko’daki bu olayı da ilgili makamlara rapor etti ve İzmir Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulu’nun yapıların mevzuata aykırı olduğunu ve yıkılması gerektiğine dair kararını aşağıdaki gibi SAD’a iletti.

Sualtı Araştırmaları Derneği, ülkemizde yabanıl kıyı ve deniz habitatlarının korunmasının, nesli azalan canlıların varlıklarının devamının en önemli şartı olarak görmektedir. Bu yüzden, sadece türleri araştırma ve koruma ekolünden ziyade deniz ve kıyı habitatlarının bir bütün olarak korunması prensibini şiar edinmiştir. Doğa korumada mevzuata aykırı işlemler ve habitat tahribatına neden olan betonlaşmalar yakından takip edildiğinde ve gerekli yazışmalar yapıldığında sonuç alındığını göstermekte.

(c) 2015 SAD-AFAG

 

E-35-Karaburun-HT01 Eşendere

 

 

 

E-35-Karaburun-HT01 Eşendere Kurul Yazısı 2013