Önemli Doğa Alanları ve Hassas Kıyılar için Broşürler Basıldı

SAD’ın “Türkiye Kıyılarında ÖDA ları Koruma-Savunma” ile “Yapılaşmadan Korunması Gerekli Hassas Kıyılar” projeleri broşür ve posterleri özgün görsellerle tasarlandı ve basıldı.

Sualtı Araştırmaları Derneği, tek tür koruma ilkesi değil, eşsiz deniz ve kıyı ekosistemlerinin bir bütün olarak korunmasından yana çalışmaları çerçevesinde koruma ve çevre eğitimi/kamuoyu bilinçlendirme çalışmalarını sürdürdü. 2015-2019 arasında sürdürülen “ÖDA SAVUN” projesi ile 2018-2019 yıllarında gerçekleşen “Yapılaşmadan Korunması gerekli Hassas Kıyılar” projelerinin çıktıları olan posterler ve broşür tasarlandı ve basıldı.

 

“Yapılaşmadan Korunması Gerekli Hassas Kıyılar” Broşürü

“ÖDA SAVUN” ve “Yapılaşmadan Korunması Gerekli Hassas Kıyılar” Posterleri